LCR吸油袋

更新时间: 点击数:

高效吸油过滤袋可以提供很高的的颗粒过滤精度和高容污能力。由化学稳定性很好的聚丙烯细旦纤维制作。微米级的细旦纤维具有很高的颗粒捕捉能力,适用于多数工业领域,过滤效率可以达到99.9%。 

高效吸油过滤袋在结构上的独特之处在于它具有很多层过滤层梯度分布组成。最里面的过滤层选用厚的过滤材料,可以提供预过滤以及高容量的容污能力。中间和外部的过滤层具有更高的密度和纤维细度,以提供更好的过滤精度。高效过滤袋可以用12层不同密度和精度的过滤材料梯度组成,以实现稳定高效的过滤效率和容污能力,并大大提高过滤袋的使用寿命(按单个滤袋实际能过滤的总流量)。另外,高效过滤袋由于其内在的结构还具有大量吸收碳氢化合物(油)的能力。  
  
高效吸油过滤袋实现了工业过滤的低成本运行和维护更换的高效率。

高效吸油过滤袋在汽车制造流程中电泳涂装上的应用;在提高过滤质量的同时能够迅速有效地除去槽液中的硅油成分,避免缩孔的生成;特殊的设计并不截留漆液中的颜料成分。

 
 


我们的滤袋与以下型号兼容:LCR-113-T01E-401
LCR-114-T01E-401
LCR-115-T01E-401
LCR-116-T01E-401
LCR-118-T01E-501
LCR-119-T01E-501
LCR-130-T01E-251
 
LCR-113-T01E-40L
LCR-114-T01E-40L
LCR-115-T01E-40L
LCR-116-T01E-40L
LCR-118-T01E-50L
LCR-119-T01E-50L
LCR-130-T01E-25L
LCR-135-T01E-30L
 
LCR-123-T02E-251
LCR-124-T02E-251
LCR-125-T02E-251
LCR-126-T02E-251
LCR-128-T02E-301
LCR-129-T02E-201
LCR-130-T02E-151
 
LCR-123-T02E-25L
LCR-124-T02E-25L
LCR-125-T02E-25L
LCR-126-T02E-25L
LCR-128-T02E-30L
LCR-129-T02E-20L
LCR-130-T02E-15L
LCR-135-T02E-20L
 
LCR-522-T02Z-04X
LCR-525-T02Z-04X
LCR-527-T02Z-04X
LCR-529-T02Z-04X
LCR-522-T02Z-Z-04X
 
LCR-522-T02A-04X (R&D)
LCR-525-T02A-04X (R&D)
LCR-527-T02A-04X
 
LCR-113-T01A-401
LCR-114-T01A-401
LCR-115-T01A-401
LCR-116-T01A-401
LCR-118-T01A-501
LCR-119-T01A-501
LCR-130-T01A-251
 
LCR-123-T02A-251
LCR-124-T02A-251
LCR-125-T02A-251
LCR-126-T02A-251
LCR-128-T02A-301
LCR-129-T02A-201
LCR-130-T02A-151
 
LCR-140-T01A-30L(50u)
LCR-140-T01E-25L(25u)
LCR-140-T01E-25L(50u)
LCR-140-T02A-20L(50u)
LCR-140-T02E-15L(10u)
LCR-140-T02E-15L(25u)
LCR-140-T02E-15L(50u)
LCR-140-T02A-20L(25u)
 
MBP-145-T03Z-50L
MBP-145-T04Z-50M
MBP-145-T01Z-30L
MBP-145-T02Z-30L
 
LCR-113
LCR-114
LCR-115
LCR-116
LCR-123
LCR-124
LCR-125-40L
LCR-126-40L
LCR-128
LCR-129-30L
LCR-118

 


上一产品:钢圈线缝滤袋
下一产品:尼龙单丝(NMO)滤袋

产品咨询